Όλα τα Blogs

Γενικές Πληροφορίες για τους Τεχνητούς Ύφαλους και τις Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές

6 Σεπτεμβρίου , 2021

Με βάση τη Στρατηγική για τη Δημιουργία Τεχνητών Υφάλων (ΤΥ) και στο πλαίσιο εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θάλασσα 2014-2020», το Τμήμα Αλιείας  και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) με Yπουργικά διατάγματα, έχει προχωρήσει στη θέσπιση έξι (6) Θαλάσσιων Προστατευμένων Περιοχών (ΘΠΠ) στις οποίες έχουν τοποθετηθεί Τεχνητοί Ύφαλοι (ΤΥ). Οι περιοχές αυτές εκτείνονται από την ακτή μέχρι και τα 50 μέτρα βάθος και βρίσκονται στο Παραλίμνι, στην Αγία Νάπα, στη Λάρνακα, στην Αμαθούντα, στο «Δασούδι» Λεμεσού και στη Γεροσκήπου. Στις περιοχές αυτές απαγορεύεται η αλιεία με όλα τα αλιευτικά εργαλεία.

Πρωταρχικός σκοπός με τη δημιουργία ΘΠΠ με ΤΥ είναι η ανάκαμψη των αλιευτικών αποθεμάτων και η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα επιτυγχάνονται και άλλοι στόχοι όπως ή αναψυχή του κοινού, η προσέλκυση του καταδυτικού τουρισμού, η πραγματοποίηση επιστημονικής έρευνας, η ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία της θαλάσσιας ζωής και γενικότερα του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Στην οριοθετημένη  ΘΠΠ με ΤΥ,  Αγία Νάπας  βρίσκεται και το  θαλάσσιο Υποβρύχιο Μουσείο ΜUSAN με ξεχωριστή  σήμανση  όπου  κρίνεται απαραίτητη για λόγους ασφαλούς ναυσιπλοΐας, επιτήρησης  και διευκόλυνσης του κοινού.